درباره

آسانیتو

آسانیتو یک نرم افزار جامع سازمانی (ERP) با تمرکز بر قسمت های CRM، حسابداری، فروش، کارها و مواردی است که در طول روز مدیران و کارکنان شما برای بهبود عملکردشان به آن نیاز پیدا خواهند کرد. ما در آسانیتو یک رسالت مشخص داریم، ساده کردن کارها! هر آنچه در آساینتو خواهید دید، همگی برای ساده کردن کارهای شما ایجاد شده اند.

ما مشتاقیم تا به رشد شما کمک کنیم

تفاوتی ندارد که دغدغه شما قسمت مالی، بازریابی، مدیریت نیروی انسانی یا مشتریان شما باشد. ما برای همه آنها راهکاری یکپارچه، مدرن و ساده ارائه کرده ایم.

ما چطور به آسانیتو نگاه میکنیم؟

رضایت شما بزرگترین دغدغه ماست

برای رشد کسب و کارتان آماده اید؟

همین حالا فرم درخواست دمو رایگان و مشاوره را تکمیل کنید.

Top